นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดําเนินการโดย Tigo Energy, Inc. ("Tigo") ความเป็นส่วนตัวของคุณบนอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญสูงสุดสําหรับเรา ที่ Tigo เราต้องการทําให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณน่าพอใจและปลอดภัย ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ของเรา Tigo SMART เรารวบรวมข้อมูลบางประเภทเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราคุณควรเข้าใจนโยบายของเราและข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจับภาพและการใช้ข้อมูลนั้นอย่างถ่องแท้ คําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้

ข้อมูลที่ Tigo รวบรวมและติดตาม

Tigo รวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจประจําวันเพื่อประมวลผลคําสั่งซื้อของคุณให้บริการบัญชีของคุณสื่อสารกับคุณและเพื่อให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ

Tigo รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สองประเภท: (1) ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ผ่านการส่งโดยสมัครใจ สิ่งเหล่านี้เป็นการส่งโดยสมัครใจเพื่อรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของเราเพื่อเข้าสู่ระบบของเราหรือเพื่อใช้บริการที่เราจัดให้สําหรับลูกค้าหรือคู่ค้า (2) ข้อมูล Tigo รวบรวมผ่านข้อมูลการติดตามแบบรวมที่ได้มาจากการดูหน้าเว็บทั่วทั้งไซต์ของเราเป็นหลัก ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น Tigo จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด

ข้อมูลความสมัครใจเพิ่มเติม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราผ่านการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ Tigo, Tigo SMART และเว็บไซต์นี้ (หรือเว็บไซต์ Tigo อื่น ๆ ) เช่นเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้ซอฟต์แวร์ Tigo หรือเมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลเมื่อใช้ส่วนการดูแลระบบทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าหรือเมื่อติดต่อเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เด็กๆ

บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี หากคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณโปรดติดต่อเราที่ support@tigoenergy.com เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ํากว่า 13 ปีโดยเจตนา หากเราทราบว่าเด็กอายุต่ํากว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวและยกเลิกบัญชีของเด็ก

การติดตามการใช้งาน

Tigo ติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้ใช้ทั่วทั้งไซต์ทั้งหมดของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย Tigo จะแจกแจงสถิติการใช้งานโดยรวมตามชื่อโดเมนของผู้ใช้ประเภทเบราว์เซอร์และประเภท MIME โดยการอ่านข้อมูลนี้จากสตริงเบราว์เซอร์ (ข้อมูลที่มีอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ทุกคน) เราไม่ได้ติดตามสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนอ่าน แต่แต่ละหน้าทํางานได้ดีเพียงใด สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างบริการที่ดีขึ้นสําหรับคุณต่อไป

คุกกี้

เราอาจวางไฟล์ข้อความที่เรียกว่า «คุกกี้» ในไฟล์เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เองไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแม้ว่าจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณกับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้โดยเฉพาะและโดยเจตนา แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวที่คุกกี้สามารถมีได้คือข้อมูลที่คุณให้เอง คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณหรืออ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างโดยไซต์อื่นได้ Tigo ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คุกกี้เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้ใช้ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ระบบโฆษณาของเราอาจส่งคุกกี้แบบใช้ครั้งเดียวเพื่อติดตามการแสดงผลโฆษณาและอัตราการคลิกที่ดีขึ้น คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปิดคุกกี้โดยใช้ตัวจัดการคุกกี้ของเรา (ส่วนใหญ่สําหรับผู้เยี่ยมชมในสหภาพยุโรป) หรือโดยการกําหนดค่าการกระทําของพวกเขาในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้เตือนคุณก่อนที่จะยอมรับคุกกี้คุณจะได้รับข้อความเตือนพร้อมกับคุกกี้แต่ละตัว คุณไม่จําเป็นต้องเปิดคุกกี้เพื่อใช้เว็บไซต์นี้

การใช้ข้อมูล

Tigo ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ของเราให้ไว้โดยสมัครใจเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาในซอฟต์แวร์และเครือข่ายไซต์ของเราไม่ว่าจะให้องค์ประกอบแบบโต้ตอบหรือส่วนบุคคลหรือเพื่อเตรียมเวิร์กโฟลว์คุณสมบัติหรือเนื้อหาในอนาคตตามความสนใจและกิจกรรมที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ของเรา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเราใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้โดยสมัครใจส่วนหนึ่งเพื่อส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสํารวจแบบสํารวจกระดานข้อความและฟอรัม Tigo ไม่เคยแบ่งปันรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวกับบุคคลที่สามรวมถึงผู้โฆษณาผู้สนับสนุนหรือพันธมิตร เมื่อใช้ข้อมูลการติดตามเพื่อระบุปัญหาการใช้งานเราจะไม่ติดตามสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนอ่าน แต่แต่ละหน้าทํางานได้ดีเพียงใด สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างบริการที่ดีขึ้นสําหรับคุณต่อไป เราติดตามคําค้นหาที่ป้อนในแอปพลิเคชันหรือไซต์ของเราเป็นหนึ่งในหลายมาตรการในการกําหนดปัญหาการใช้งาน แต่เราไม่ได้ติดตามว่าผู้ใช้รายใดป้อนคําใด Tigo สร้างรายงานรวมเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของผู้ใช้และรูปแบบการเข้าชมสําหรับผู้ลงโฆษณาผู้สนับสนุนและพันธมิตร สิ่งนี้ช่วยให้ผู้โฆษณาของเราสามารถโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ผู้ใช้ของเราได้รับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของพวกเขา เนื่องจากเราไม่ได้ติดตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้แต่ละรายผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุนจะไม่มีทางรู้ว่าผู้ใช้รายใดรายหนึ่งคลิกโฆษณาของตน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายบุคคลยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องหรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือสาธารณชนของเรา

การแบ่งปันข้อมูล

Tigo ใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับความต้องการของคุณและช่วยให้ผู้โฆษณาและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเข้าใจข้อมูลประชากรของผู้ชมของเราได้ดีขึ้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายกับบุคคลที่สามยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องหรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือสาธารณชน

สิทธิ์ในแคลิฟอร์เนียของคุณ

California Consumer Privacy Act ("CCPA"): Tigo ไม่ใช่ "ธุรกิจ" ภายใต้ CCPA อย่างไรก็ตาม เราอาจเป็น "ผู้ให้บริการ" ตามที่กําหนดไว้ภายใต้ CCPA ในกรณีเช่นนี้บุคคลที่สาม (เช่นผู้ขายหรือผู้ค้าปลีก) จะมีข้อตกลงกับ Tigo เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามมอบให้กับ Tigo เพื่อประมวลผล หากคุณมีคําถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราได้ให้ข้อมูลติดต่อของเราในส่วนนโยบายการเลือกไม่รับด้านล่าง

กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย: หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนียมาตรา 1798.83 อนุญาตให้คุณส่งคําขอประจําปีสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Tigo แบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เราได้ให้ข้อมูลติดต่อของเราในส่วนนโยบายการเลือกไม่รับด้านล่าง

ความปลอดภัย

เราทํางานเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในระหว่างการส่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ Secure Sockets Layer (SSL/TLS) ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลที่คุณป้อน Tigo ดําเนินการเครือข่ายข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการปกป้องโดยการควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่นไฟร์วอลล์ IDS การเข้ารหัสข้อมูลและระบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะตามความจําเป็นและเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ลูกค้าของเราให้ไว้

มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อออกเมื่อเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน

นโยบายการเลือกไม่รับ

หากคุณต้องการหยุดรับข้อความจาก Tigo คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยโทรติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ https://www.tigoenergy.com/contact-support หรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@tigoenergy.com หรือที่ support@tigoenergy.com หรือคลิกลิงก์ «ยกเลิกการสมัคร» ในจดหมายข่าวและอีเมลของเรา

ความยินยอมของคุณ

การใช้ซอฟต์แวร์ Tigo หรือเว็บไซต์ของ Tigo แสดงว่าคุณยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่ URL นี้เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวมวิธีที่เราใช้และภายใต้สถานการณ์ใดที่อาจเปิดเผย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2021