ดาวน์โหลด

คลิกลิงก์ที่ตรงกับการรับรองและ/หรือภาษาสําหรับภูมิภาคของคุณ
โดยทั่วไป, UL เป็นมาตรฐานสําหรับอเมริกาเหนือและ TÜV ใช้ในส่วนที่เหลือของโลก